joomla slideshow with caption

 

„Žmonės pažįstami ginče ir kelionėje“ (Dž. Herbertas).

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

 12309703 1661202267452564 7697231563125905153 o

PRADINIS UGDYMAS

12307445 1661202934119164 228466875042022628 o

PAGRINDINIS UGDYMAS

PAGRINDINIS

Pamokų laikas

1.   8.20 - 9:05
2.   9.15 - 10.00
3. 10.10 - 10.55
4. 11.15 - 12.00
5. 12.20 - 13.05
6. 13.15 - 14.00
7. 14.10 - 14.55
8. 15.05 - 15.50

 INFORMACIJA APIE NUOTOLINĮ UGDYMĄ

be patyciu

 logo 100

 

uz saugia lietuva rgb

Antro zingsnio mini

 

 2 OD logo lietuviskai SPALVOTAS

 

Vaiku linija 

 

 

logo lt

 

 

 mukis

 

aikos

 logosveik

 

 

 

 

kpartnerystės

 

 

forumo teatras

 

 

 

piliecio zadintuvas

 

 

soc integracijos

 

 

tapk

logo transpariancy int

 

 

 

nacegz

vyturys

 

 „Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteka

 


NUOTOLINIO MOKYMOSI SUSITARIMAI GALIOJA NUO KOVO 30 DIENOS

 1. Pamokos, užsiėmimai mokiniams vyksta pagal pamokų tvarkaraštį pateiktą elektroniniame dienyne, mokyklos internetiniame puslapyje.
 2. Nesant galimybės prisijungti prie pamokos per elektroninį dienyną, mokomoji medžiaga ir užduotys pateikiamos per el.paštą, Messenger, Facebook uždarą grupę.
 3. Komunikuojant mokytojams ir mokiniams:
  1. 1. Mišri ikimokyklinio ugdymo grupė naudoja tėvų elektroninį paštą, Messenger, Facebook uždarą grupę.
  2. 2. Pradinės klasės (1-4 klasės) naudoja elektroninio dienyno aplinką, elektroninę mokymosi aplinką EMA, EDUKA klasė, ZOOM, Facebok Messenger.
  3. 3. 5-10 klasės naudoja elektroninio dienyno aplinką, elektroninę mokymosi aplinką EMA, ZOOM, EDUKA klasė, Messenger, Facebook dalykų uždaras grupes.
  4. 4. Susitarę individualiai su mokiniais mokytojai gali naudoti kitas mokymosi aplinkas.
  5. 5. Mokiniai, neturintys galimybės mokytis nuotoliniu būdu elektroninėse erdvėse, informuoja klasės auklėtoją.
  6. 6. Mokytojai mokiniams pateikia susistemintą mokymo(si) medžiagą ar informaciją ir atsiunčia konkrečias mokymosi užduotis su nurodytu atlikimo laiku. Kai kurių dalykų (dailės, technologijų, fizinio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų) gali būti skiriamos ilgalaikės užduotys. Atsiskaitymas vyksta su mokytoju suderinta tvarka.
  7. 7. Visi mokytojai, mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai) nuotoliniu būdu bendrauja etiškai, išlaikydami poilsiui skirtą režimą.
  8. 8. Mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai) neviešina mokytojo atsiųstos informacijos (skaidrių, užduočių, filmuotos medžiagos, pamokų įrašų).
  9. 9. Mokytojai užtikrina mokinių duomenų apsaugą.
  10. 10.Organizacinė informacija mokiniams ir tėvams (rūpintojams, globėjams) pateikiama mokyklos internetiniame puslapyje, elektroniniame dienyne ir Facebook paskyroje.
  11. 11.Konsultacijos teikiamos individualiai suderintu su mokytoju laiku.